Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Cố gắng lên bạn nhé! Hãy tự tin vào chính bản thân mình!

Có thể mọi người sẽ không đánh giá đúng công việc mà bạn làm.
Có thể mọi người sẽ không hiểu những gì mà bạn nói.

Nhưng nếu bạn biết những gì mình đang làm thực sự có ý nghĩa, hãy tiếp tục con đường mà bạn chọn!