Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Tôi da mầu hay anh da mầu??

Khi sinh ra, da tôi màu đen

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ, tôi màu đen
Khi tôi đau, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen.

Anh nói rằng anh trắng
Khi anh sinh ra, anh màu hồng
Khi anh lớn lên, anh màu trắng
Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
Khi anh lạnh, anh màu xanh
Khi anh sợ, anh màu vàng
Khi anh đau, anh màu tái
Và khi anh chết, anh màu xám
Và tại sao anh lại nói tôi là da màu!

Đây là bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé châu Phi viết cho người da trắng. (Có những nghi vấn tác giả bài này chính là Léopold-Sédar Senghor , một nhà thơ nổi tiếng người Châu Phi).