Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Hãy đọc để biết điều tốt đẹp với BẠN đến từ đâu nhé! Chúc các tình yêu cuối tuần vui vẻ!!
Nếu quả trứng bị vỡ bởi 1 lực bên ngoài tác động => Cuộc sống bên trong nó sẽ kết thúc!

Nếu quả trứng bị vỡ bởi 1 lực từ bên trong nó, một cuộc đời mới sẽ bắt đầu


HÃY NHỚ RẰNG: 

NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐẾN TỪ BÊN TRONG CON NGƯỜI BẠN!