Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Trái tim xanh - Câu chuyện cảm động!!!!

Tôi từng đọc được rằng:"Hãy dạy trẻ con biết cách HẠNH PHÚC, chứ không phải dạy chúng SỰ GIÀU CÓ, để sau này lớn lên, chúng sẽ hiểu được GIÁ TRỊ của cuộc sống, chứ không phải là CÁI GIÁ của mọi vật."

Phim ngắn này là một minh chứng