Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

What do people live for???

Một câu chuyện có thật về một nhóm cụ lão đều trên 80 tuổi đã thực hiện một hành trình hơn 1000 km. Cuộc hành trình đó đã "cứu sống" cuộc đời đã chết của họ như thế nào. Bạn hãy cùng tôi xem nhé!

Và đừng bao giờ quên bạn đã từng mơ ước những gì?