Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Letter to Chinese from VietnameseLetter to Chinese

Dear Chinese people,

In the past, China has been invaded by other countries, so Chinese people also feel the pain and the loss when a foreign country was invaded.

I am a child of Vietnam. Certainly you can understand my feelings when our sovereignty is infringed by your army.

China has been invaded by other countries, so Chinese people also feel the pain and the loss when a foreign country was invaded.

Our nation has experienced many struggles with your country and other empires. We had lost so much. Therefore, we want to live in peace, friendship and cooperation. We always hope that our both countries will follow the desire and achievements that were gained by a great effort of President Ho Chi Minh and President Mao Zedong as well as the predecessors of the two countries. We hope that our country will follow the slogan about friendship that President Ho Chi Minh said, “We are comrades as well as brothers”, as the lyrics of composer Do Nhuan’s song, Vietnam – China: “Vietnam – China, joined by mountains, joined by rivers, sharing Eastern Sea, an friendship, early like the dawn.”

I am sure that you also want to live in peace, we do too. War is painful and death. War causes countless families to be in afflictive situations. Our wounds due to wars haven’t been healed. We don’t want to suffer that great pain once more time.


However, if that happens, all Vietnamese people are willing to sacrifice once more time to protect our freedom and independence. Our 90 million people are ready to protect our country together.

Dear peoples of the world – those who love peace,

China is violating Vietnam’s sovereignty. They are violating Vietnam’s law as well as UNCLOS 1982 and the United Nations Charter. Therefore, we look forwards to your help to protect our country.

Dear all of Vietnamese,

Because of peace, we have to compromise. But if China is still aggressive, I call for all of Vietnamese to stand up to protect our Vietnam.

We are ready for a Dien Bien Phu on the sea. Anything can be ignored but sovereigty and national jurisdiction could not be violated.

Long live Vietnam! Long live Ho Chi Minh! Long live Vo Nguyen Giap!


*****


Phiên bản tiếng Việt

Thư gửi nhân dân Trung Hoa

Thưa toàn thể nhân dân Trung Hoa! Trong lịch sử, Trung Quốc đã từng bị các nước đế quốc thực dân xâm lược, nhân dân Trung Quốc cũng đã cảm nhận sự mất mát và đau thương khi một quốc gia bị ngoại bang xâm lăng.

Tôi là một người con của nước Việt Nam. Chắc hẳn các bạn cũng hiểu cảm xúc của tôi khi đất nước tôi bị quân đội các bạn xâm phạm chủ quyền.


Giàn khoan Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam

Dân tộc tôi đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh với quý quốc và các nước đế quốc, dân tộc tôi đã mất mát quá nhiều, chúng tôi muốn được sống trong hòa bình hữu nghị và hợp tác. Tất cả chúng tôi luôn hi vọng rằng hai nước sống đúng với mong muốn và những thành quả có được nhờ bao nỗ lực dày công vun đắp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các vị tiền bối hai nước. Sống đúng với phương châm của tình hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, cũng như lời bài hát Tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận:

Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông

Chung một Biển Đông mối tình hữu nghị sớm như rạng đông…

Tôi tin chắc rằng các bạn cũng muốn hòa bình và chúng tôi cũng vậy. Chiến tranh là chết chóc, là đau thương, khiến bao gia đình lâm vào cảnh con mất cha, vợ mất chồng, cháu mất ông … Bao vết thương chiến tranh trong chúng tôi còn chưa lành, chúng tôi không muốn 1 lần nữa dân tộc tôi lại phải hứng chịu những khốc liệt của chiến tranh.

Nhưng nếu điều đó xảy ra, toàn thể dân tộc Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hi sinh 1 lần nữa, sẵn sàng chiến đấu tới giọt máu cuối cùng để bảo vệ Tự do và Độc lập của dân tộc chúng tôi. 90 triệu người dân chúng tôi trên dưới 1 lòng sẵn sàng bảo vệ đất nước Việt Nam.

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển của Việt Nam tại khu vực gần giàn khoan HD 981

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển của Việt Nam tại khu vực gần giàn khoan HD 981

Thưa toàn thể nhân dân thế giới – những người yêu chuộng hòa bình! Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của chúng tôi, ngang nhiên vi phạm luật pháp Việt Nam, vi phạm Công ước Luật Biển năm 1982, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Chúng tôi đề nghị nhân dân thế giới giúp đỡ nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc.

Thưa toàn thể dân tộc Việt Nam! Vì hòa bình chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng nếu sự nhân nhượng đó không được phía Trung Quốc thực hiện mà vẫn lấn tới, thì tôi đề nghị toàn thể dân tộc Việt Nam già trẻ gái trai ai ai cũng phải đứng lên bảo vệ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta.

Nếu cần phải có 1 trận Điện Biên Phủ trên biển thì chúng ta cũng sẵn sàng. Mọi thứ có thể bỏ qua, nhưng chủ quyền và quyền tài phán quốc gia thì không thể nào bị xâm phạm.

Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm! Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm!

Bạn Bùi Thị Thúy An: thuyan2301@gmail.com