Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Video vẽ tranh cát “Mẹ kể con nghe” hướng về biển Đông

Dựa theo bài thơ “Mẹ kể con nghe” của Dương Phạm, nghệ sĩ Lê Phong Giao sử dụng kỹ năng vẽ tranh cát tài tình để khơi gợi tình yêu biển đảo quê hương của người dân Việt Nam.
Việt Nam ơi, hãy cùng nắm chặt tay.

Ừ nước bé, nhưng hùng gan, bền chí.

Quyết không để bọn ngoại bang khinh thị.

Bốn ngàn năm phải giữ trọn biển đất này.