Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

10 công việc hot nhất năm 2015

CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) vừa đưa ra danh sách 10 công việc hot nhất năm 2015 dựa trên nguồn dữ liệu cung, cầu việc làm từ hơn 90 quốc gia.


Để đưa ra danh sách này, trang việc làm CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) tiến hành khảo sát số lượng  đăng tuyển trên trang của mình và lượng lao động được tuyển của hơn 700 nghề trong giai đoạn từ tháng 1/2013 tới tháng 8/2014.

10. Chuyên viên marketing


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 22.996
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +10%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 119.433 USD

9. Phát triển phần mềm, ứng dụng


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 21.084
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +15%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 92.892 USD

8. Y tá


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 21.084
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +15%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 92.892 USD

7. Kỹ sư công nghiệp


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 18.151
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +9%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 81.036

6. Quản trị hệ thống máy tính và mạng lưới


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 17.054
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +7%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 74.547 USD

5. Phát triển web


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 15.492
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +17%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 58.281 USD

4. Quản lý dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 15.070
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +6%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 90.708 USD

3. Nhà vật lý trị liệu


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 13.545
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +10%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 80.350 USD

2. Nhà âm ngữ trị liệu


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 8.001
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +5%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.720 USD

1. Trưởng phòng kinh doanh


Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 6.309
Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +8%
Lương trung bình năm tại Mỹ: 106.038 USD


Theo Zing