Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Nghĩa vụ và yêu thương!


 Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có Yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.
 Nghĩa vụ có thể làm một bữa ăn tối, nhưng Yêu thương sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon hơn.
 Nghĩa vụ làm người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý. Nhưng sự Yêu thương giúp người ta cười nhiều và thấy mình được trả ơn ngay trong chính việc mình làm.
 Nghĩa vụ có thể pha một cốc sữa , nhưng Yêu thương sẽ thêm vào đó một chút ngọt ngào.
 Nghĩa vụ bắt bạn phải hi sinh nhưng Yêu thương mang đến cho bạn sự bình yên.
 Nghĩa vụ bắt buộc ta phải làm, phải biết. Nhưng Yêu thương giúp ta biết quí trọng những gì ta đang có, sẽ có và sắp có.


ST