Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Hợp đồng và nội quy cho thuê phòng tại TATI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
- - -  *** - - -
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ PHÒNG HỌC
(Số: .../2015/HĐDV)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
- Căn cứ vào khả năng cung ứng và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2015, tại trụ sở của Viện Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ Tầng 9, Tòa nhà A, 190 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN A:  
Đại diện là                   :
Chức vụ                      :
Địa chỉ                        :
Điện thoại                    :
Mã số thuế                   :
BÊN B: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
Đại diện là                   : Bà Trần Thị Tuyết Mai        
Chức vụ                      : Trưởng ban Tổ chức cán bộ
Theo Giấy ủy quyền đối với Bà Trần Thị Tuyết Mai ký ngày 01/01/2014
Điện thoại                    : 04.35574077 – Fax: 04.35575239
Địa chỉ                         : Tầng 9, Tòa nhà A, 190 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Tài khoản                    : 03201010008410 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Thanh Xuân.
MST                            : 0102848166

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1:  Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý để bên B cung cấp phòng hội trường và dịch vụ khác nhằm thực hiện chương trình của bên A.
Tên chương trình: ...
Thời gian cụ thể:
Địa điểm: Phòng…, tầng 3, tòa nhà 25T2, cụm tổ hợp N05, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điều 2: Chất lượng phòng hội trường và dịch vụ
Phòng hội trường lớn đạt tiêu chuẩn theo đúng thỏa thuận bao gồm: Âm thanh, ánh sáng, màn chiếu, máy chiếu, điều hòa, bàn đại biểu, ghế phục vụ cho tối đa 200 người, nước uống, truy cập internet wifi và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian Bên A sử dụng.
Điều 3:  Điều khoản giá cả và thanh toán:
Tổng giá trị hợp đồng: ....
Trong đó:.....
Dịch vụ
Số lượng
Đơn giá (VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)
Chi phí thuê phòngTeabreakBanner (2x3m)Tổng cộng

VAT

Tổng giá trị hợp đồng


Phương thức và tiến độ thanh toán:
Loại tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)
Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
+  Bên A đặt cọc trước cho bên B ……………… ngay sau khi kí kết hợp đồng.
+ Bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn lại tương ứng ……….cho bên B  ngay sau khi buổi thuê phòng kết thúc vào ngày
+ Nếu Bên A thanh toán chậm hơn thời gian quy định và không được sự đồng ý của Bên B sẽ phải chịu lãi suất chậm trả tương ứng với 150% lãi suất cho vay ngắn hạn (thời hạn 03 tháng) do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo tại thời điểm thanh toán tính trên phần dư nợ (phần giá trị tiền chậm thanh toán) cho 01 ngày thanh toán trễ.

Điều 4: Quyền hạn và trách nhiệm của các bên
4.1. Đối với Bên A
Được quyền yêu cầu Bên B thực hiện đầy đủ và theo đúng nội dung đã thỏa thuận tại Điều 1, Điều 2 và các bản Phụ lục (nếu có) của Hợp đồng này.
Bên A có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B không theo đúng các cam kết theo Điều 2 của Hợp đồng này, trong trường hợp này Bên B phải hoàn trả lại 100% giá trị Hợp đồng (sau khi đã được khấu trừ dịch vụ đã sử dụng) cho bên A trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hủy hợp đồng.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác và thực hiện đúng lịch sử dụng phòng hội trường mà Bên A cung cấp cho Bên B như đã nêu trong Điều 1 Hợp đồng.
Bên A chỉ được sử dụng phòng theo đúng thời gian đã đăng ký. Quá giờ trên 30p’ tính 500.000/h. Lưu trưa (chỉ sử dụng điều hoà) tính  200.000 /buổi
Bên A không được tự ý mang các thiết bị điện bên ngoài vào phòng hội trường khi chưa được sự đồng ý của cán bộ trực lớp. Phí đưa các thiết bị bên ngoài vào phòng: Máy tính của khách hàng hoặc thuê ngoài đưa vào sử dụng: 10.000Đ/máy/buổi. Thiết bị khác (<1500KW/thiết bị): 50.000Đ/máy/buổi. Các thiết bị khác tuỳ vào điện năng sử dụng.
Bên A có trách nhiệm đặt cọc 1.000.000Đ (một triệu đồng chẵn) cho bên B để đảm bảo việc thực hiện đúng theo “Nội quy sử dụng phòng”.  Bên B hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc trên nếu bên A không vi phạm nội quy, nếu vi phạm bên A sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn mọi thiệt hại do hư hỏng trang thiết bị trong phòng do Bên B cung cấp (theo danh sách các trang thiết bị bàn giao)
Ký biên bản bàn giao sử dụng phòng hội trường với bên B khi bắt đầu sử dụng phòng hội trường và kết thúc quá trình sử dụng phòng hội trường.
Nếu bên A có nhu cầu tự chuẩn bị đồ teabreak cần đăng ký với cán bộ quản lý phòng và thanh toán phí dịch vụ 5.000Đ/suất. Phí mang đồ ăn trưa 15.000Đ/suất
Nếu thay đổi về thời gian sử dụng phòng hội trường phải báo trước cho Bên B ít nhất 5 (năm) ngày. Nếu không sẽ phải bồi thường 30% số tiền đã đặt cọc.
Bên A chỉ được phép sử dụng phòng hội trường để đào tạo các chương trình phù hợp với cấp phép của mình và không thuộc trong diện không cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước. Nếu bên A vi phạm thì hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thực hiện thanh toán cho bên B theo đúng quy định trong hợp đồng.
Bên A không được sử dụng phòng hội trường vào việc như: Truyền đạo, tuyên truyền và phát tán các nội dung hoặc tài liệu chống phá Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan, kích động bạo loạn chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam


4.2. Đối với Bên B 
Có trách nhiệm thông báo nội quy phòng hội trường theo qui định của bên B cho học viên trong thời gian sử dụng phòng hội trường của bên B
Chịu trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về chất lượng phòng hội trường và dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Được quyền yêu cầu bên A bồi hoàn các thiệt hại do hư hỏng trang thiết bị trong phòng hội trường do Bên B cung cấp nếu những hư hỏng này do Bên A hoặc học viên của Bên A gây ra trong thời gian Bên A sử dụng.
Có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A không theo đúng các cam kết theo Điều 4.1 của hợp đồng này, trong trường hợp này bên A sẽ phải chịu mức phạt 8% tổng giá trị của đợt đăng ký sử dụng phòng hội trường bị hủy.
Có quyền hủy hợp đồng với bên A nếu phát hiện bên A có dấu hiệu hoặc cố tình vi phạm các nội dung trong việc thuê phòng để làm các việc ngoài mục đích sử dụng đã đăng ký hoặc thuộc diện cấm hoặc không được phép của các cơ quan nhà nước.
Có quyền yêu cầu bên A thanh toán theo đúng hợp đồng/ hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có) đã được ký kết.

Điều 5: Điều khoản chung
            Sau khi kết thúc thời gian sử dụng phòng và bên A thanh toán toàn bộ giá trị tiền thuê phòng thì hợp đồng mặc nhiên được thanh lý.
Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản trong hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không giải quyết được mâu thuẫn thì hai bên sẽ giải quyết sự việc tại Tòa án Kinh tế Hà nội, án phí sẽ do bên thua chịu
Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng  có hiệu lực kể từ ngày ký.

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN BHỘI TRƯỜNG ĐẸP – DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP – GIÁ CẢ HỢP LÝ
Liên hệ: 0946 387 486