Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

NGƯỜI "LÁ"


NGƯỜI "LÁ"

Một số người đến với cuộc đời của bạn giống như chiếc lá của cây. Họ chỉ ở với bạn theo mùa. Bạn không thể phụ thuộc vào họ hoặc tin cậy họ được, bởi vì họ yếu ớt và chỉ có thể làm cho bạn mát cách tạm thời.

Giống như những chiếc lá , NGƯỜI "LÁ" chỉ ở với bạn và lấy những gì họ cần. Ngay khi bạn gặp hoàn cảnh không thuận lợi, trời trở lạnh hơn, gió thổi mạnh hơn vào thời điểm nào đó trong đời bạn thì như những chiếc lá, họ rời khỏi bạn. Bạn không thể giận họ, vì họ là như thế - những chiếc lá.NGƯỜI "NHÁNH" 


Một số người đến với cuộc đời của bạn giống như những nhánh cây. Họ mạnh mẽ hơn người "Lá" nhưng bạn phải cẩn thận với họ. Họ có thể ở bên cạnh bạn trong nhiều mùa nhưng khi bạn phải đối mặt với một số cơn bão cuộc đời cần phải vượt qua, bạn có thể mất họ.

Khi hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, họ sẽ bị bẻ gãy. Mặc dù họ mạnh mẽ hơn "Lá", bạn phải thử nghiệm họ trước khi bạn có thể tin cậy và trao cho họ một số gánh nặng trách nhiệm. Trong hầu hết trường hợp, họ không thể mang nhiều gánh nặng. Nhưng một lần nữa, bạn không thể nổi điên với họ, vì họ là như thế - những " nhánh" cây.
🌿


NGƯỜI "RỄ" 
Nếu bạn có thể tìm ra ai đó giống như "Rễ" của cây, nghĩa là bạn đã tìm đúng người đặc biệt. Như rễ của cây, rất khó tìm thấy họ bởi vì họ không cố gắng tỏ ra cho mọi người thấy.
Sứ mệnh của họ là để giữ cho bạn đứng vững, giúp bạn sống một đời sống mạnh mẽ và lành mạnh.

Nếu bạn vui mừng, họ hạnh phúc. Họ đứng đằng sau và không để thế giới biết họ đứng đằng sau. Và nếu bạn phải trải qua những cơn bão trong cuộc đời, họ ở đó để giữ cho bạn thẳng đứng. Sứ mệnh của họ là giữ cho bạn đứng vững vàng, mạnh mẽ, nuôi dưỡng bạn, cung cấp cho bạn, cho bạn nước khi bạn khát... 


Như một cái cây có rất nhiều "nhánh" và " lá" nhưng chỉ có một vài "rễ"
Hãy nhìn lại đời sống của chúng ta.
Chúng ta có bao nhiêu " lá", " nhánh" và " rễ"?

Chúng ta là gì trong đời của người khác ?