Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Học lực là quá khứ, học tập mới thể hiện tương lai

Có một anh tiến sĩ được phân đến một viện nghiên cứu, là người có học vị cao nhất ở đây. Có một hôm anh ta ra hồ sau viện nghiên cứu câu cá, giám đốc và phó giám đốc cũng ngồi câu cá ở hai bên. Anh ta chỉ gật đầu chào hỏi cho có, hai tên chỉ tốt nghiệp đại học có gì để nói chuyện?


Một lúc sau, ông giám đốc đặt cần câu xuống, vươn vai, đạp lên mặt nước như bay đến nhà vệ sinh. Anh tiến sĩ mắt trợn trừng như sắp long ra đến nơi. Bay trên mặt nước? Không phải chứ? Đây là cái hồ nước đó!
Lúc ông giám đốc đi vệ sinh cũng đạp nước quay về.

Chuyện gì thế? Anh tiến sĩ ngại không dám hỏi, bản thân là tiến sĩ mà!
Một lúc sau, phó giám đốc cũng đứng lên, bước vài bước, rồi đạp nước bay đến nhà vệ sinh. Lần này anh tiến sĩ ngất: “Không nhầm chứ, mình đang ở nơi toàn cao thủ giang hồ?” Anh tiến sĩ cũng mót rồi. Cái hồ này hai bên là tường bao, muốn đến chỗ nhà vệ sinh phải đi đường vòng hết 10 phút, mà nếu quay về cơ quan để dùng thì lại xa quá, làm sao bây giờ? Anh ta cũng không muốn hỏi hai vị giám đốc, nhịn cả nửa ngày, cuối cùng cũng đứng lên đi ra chỗ mặt nước: “Ta không tin là tốt nghiệp đại học bay qua mặt nước được, còn tiến sĩ ta lại không thể.”
Tùm! Anh tiến sĩ ngã nhào xuống nước.
Hai vị giám đốc vội vàng kéo anh ta lên, hỏi sao lại nhảy xuống nước làm gì, anh ta hỏi lại: “Sao hai ông đi qua được vậy?”
Hai vị giám đốc nhìn nhau cười: “Cái hồ này có hai hàng cọc, hai hôm nay trời mưa nước dâng lên. Chúng tôi đều biết vị trí của hàng cọc, vì vậy có thể đi trên đó. Sao anh không hỏi một tiếng?”
Bài học: Học lực là thứ thể hiện quá khứ, chỉ có học tập mới thể hiện tương lai. Tôn trọng, học tập những người có kinh nghiệm, mới có thể tránh được đường vòng. Một nhóm tốt cũng là một nhóm không ngừng học tập.
Sưu tầm