Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Trung Thu Phá Cổ Em Mời… Tiệc Thơ
Nghiêng nghiêng dáng ngọc lụa mềm

Có nàng thục nữ trước thềm đợi trăng

Sáng rực hồng ngọn hoa đăng

Hương trà sen ngát… chị Hằng xuống chơi

Trung thu phá cổ… em mời

Khách thi nhân ghé trao lời thơ say

Lục bát vần điệu ngất ngây

Thất ngôn tứ tuyệt vơi đầy ý buông

Bát cú mĩ ngữ tràn tuôn

Ngũ ngôn bình dị gợi nguồn thi ca

Chú cuội hiền, chị Hằng Nga

Ngẩn ngơ song thất lời hoa mỹ từ

Gió trộm nhìn, gió tương tư

Đêm say ngất ngưởng ý từ… tiệc thơ.


Nguồn sưu tầm