Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Tăng diện tích quy hoạch đô thị Bắc Ninh lên 49.107 ha


Tại phiên họp thường kỳ tháng 10, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã báo cáo Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh sẽ được điều chỉnh tăng từ 26.320 ha lên 49.107 ha.

Sở Xây dựng cũng đề xuất điều chỉnh phạm vi và ranh giới quy hoạch. Cụ thể, điều chỉnh 3 đơn vị hành chính TP. Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã của huyện Quế Võ thành 5 đơn vị hành chính gồm: TP. Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong.


Về ranh giới quy hoạch được xác định như sau: phía bắc và đông bắc quy hoạch giáp tỉnh Bắc Giang; phía đông quy hoạch giáp tỉnh Hải Dương; phía tây và tây nam quy hoạch giáp Thủ đô Hà Nội; phía nam qu hoạch giáp các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, Bắc Ninh.

Báo cáo cũng đề xuất tăng diện tích đô thị từ 26.320 ha trước đây lên khoảng 49.107 ha, tức tăng gần 1,9 lần. Về dân số, dự báo đến năm 2035 sẽ là khoảng 1,34 triệu người.

Thời hạn lập quy hoạch cũng được điều chỉnh từ "ngắn hạn đến năm 2020, dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050" thành "ngắn hạn đến năm 2022, dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050".

Mục tiêu quy hoạch được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xác định sẽ là xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trên cơ sở đó sẽ xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Bên cạnh đó, Sở cũng điều chỉnh, bổ sung tính chất quy hoạch: “Là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm phát triển: Công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức”.

Đồng thời điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050, cụ thể: “Trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng thủ đô,có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Nguồn sưu tầm